Cjenik    I     Kontakt      
Naslovna   I   Grafički dizajn   I   CHE portreti   I   Portretne karikature   I   Karikature i ilustracije
Kontakt

Media Vektor
Studio za grafičko oblikovanje

Osnivač i vlasnik: Predrag Raičević, dipl.ing. graf. tehnologije

HR-10000 Zagreb, Vidrićeva 40 (adresa za korespodenciju)

MBO: 92745954
Porezni broj: 0812969330096

OIB: 19463668578

IBAN: HR5023400091160222052, Privredna banka Zagreb

Mobitel: 091 30 555 77

E-mail za kontakt/narudžbe: mediavektor@yahoo.com

E-mail za primjedbe, pohvale i sugestije: predrag.raicevic@gmail.com



Poduzetnik nije u sustavu PDV-a prema čl. 90. Zakona o PDV-u.

MediaVektor 2018